Общи условия

Общи условия за прилагане в електронен  магазин „ЛЕВРОН” Прочетете внимателно условията за ползване на нашия електронен магазин.

Основни положения

1. Използването на електронен магазин „ЛЕВРОН” означава, че автоматично Вие се съгласявате с условията за използване на уеб сайта.

2. Ние си запазваме правото да променяме условията във всеки един момент, като те стават активни в момента на тяхното публикуване.

3. Запазваме си правото да променяме дизайна, конструкцията и всичко в уеб сайта по всяко време и без предупреждение, както и да променяме, изтриваме и добавяме нови продукти.

4. Съдържание, снимков материал, модели, приложения, имена, знаци и пр. на целия уеб сайт са собственост на ЕТ “ЛЕВРОН – Мария Тодорова”, вписано в търговския регистър от Агенцията по вписвания с Удостоверение № 20080923131253 със седалище гр. Враца, ул. Раковски 25, ЕИК 200380608 . e-mail: e_levron@ abv.bg , телефон за връзка 0878/ 741231 .Използване / копиране на информация от уеб сайта става само с наше разрешение.

5. Вие сте съгласен, че можем да Ви изпращаме електронни писма с цел да ви информираме за промени или допълнения в нашия сайт, продукти и т.н.

6. В електронен магазин „ЛЕВРОН” се съдържат реклами и линкове към други уеб сайтове, като не носим отговорност за тяхното съдържание и ползване.

7. Някоя от информацията публикувана в електронен магазин „ЛЕВРОН” е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са актуални. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

8. Ние полагаме всички усилия да покажем максимално точно цветовете на продуктите, които предлагаме. Тъй като цветовете, които виждате на вашия монитор зависят от самия монитор ние не можем да гарантираме, че вашия монитор ще покаже актуални цветове.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
           
          9. Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин „ЛЕВРОН” и получил същата по пощата или с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи :
            9.1 - при транспортирането стоката е повредена ;
            9.2 - доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента ;
            9.3 - рекламации по гореизброените случаи се извършват до 3 дни от момента на доставката.
            9.4 - в случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
           9.5 - ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената на която е поръчана стоката
            Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока и разходите по доставката.

10. Необходими условия, за да се направи поръчка:

- собствено и фамилно име, валиден e-mail адрес ,телефон, адрес за контакт и доставка на потребителя

Ние използваме тази информация за обработка на поръчките, подобряване на обслужването и за комуникация с нашите клиенти, относно продукти, услуги и промоции.

Конфиденциалност

Електронен магазин „ЛЕВРОН” се ангажира да защитава информацията предоставено от Вас. Т.е. информацията, която попълвате остава поверителна. Тя се използва само за да изпълним Вашата поръчка.

Информацията, която изискваме от вас: e-mail адрес, телефон, данни за фактурата, плащането и доставката са ни необходими единствено за изпълнение на Вашето желание. До нея има достъп само екипа на електронния магазин.

Настоящия електронен магазин стриктно следва правилата за запазване в тайна личната информация на нашите клиенти според законите на Република България.

В А Ж Н О! Въведение данни в електронния магазин няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани за други цели освен за издаване и проверка на документи относно вашите поръчки!

Според законите на Република България, за да ви издадем фактура ще са ни необходими Данъчния номер и Булстата на вашата фирма.

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Как да пазарувате?

1. РЕГИСТРАЦИЯ

За да пазарувате в електронен магазин „Леврон” , трябва да попълните формата за поръчка. От Вас се изисква да посочите  лични данни и адреси за доставка.

2. ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА

Цената, която е посочена е за един брой и НЕ включва цената по доствака на посочения от вас адрес.

10. ДОСТАВКА

Доставката на посочен от потребителя адрес е за негова сметка.

Доставката е за сметка на клиента и не е включена в цената на артикулите.

Ако имате въпроси или желаете да уточните детайли по поръчката си, обадете се на нашите телефони

11. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

От момента на потвърждаване на поръчката (ако са се наложили уточнения) сроковте на доствака са между 5 и 10 работни дни.

При отклонение от този срок ще бъдете уведомени с допълнителен e-mail.

При ненавременна доставката електронен магазин „ЛЕВРОН” не дължи неустойка на клиента, а той от своя страна си запазва правото да откаже поръчката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

12. Клиент, поръчал стока през електронния магазин „ЛЕВРОН” и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;

- не е спазен предварително уговорения срок за доставка;

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;

- цената не съответства на оферираната;

- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;

- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

- След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:

 в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

Транспортните разходи  са за сметка на клиента.

13. Условия за плащане

13.1. Плащане на куриер чрез наложен платеж

Доставките се извършват чрез услугата "наложен платеж" на куриерска фирма.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Условията за поръчка, доставка и плащане електронен магазин „ЛЕВРОН” съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

14.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ /в сила от 25.05.2018г/.

           
Не е необходимо да ни предоставяте лични данни, просто за да разгледате нашия сайт.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви
 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Наименование                                               ЕТ“Леврон – Мария Тодорова“

ЕИК/БУЛСТАТ                                                  200380608

Седалище и адрес на управление             гр. Враца, ул. Георги С. Раковски 25, ап.4

Адрес за кореспонденция                           гр. Враца, ул. Георги С. Раковски 25, ап.4

Телефон                                                            0878 741231

E-mail                                                                 e_levron@abv.bg

 Уебсайт                                                             www.e-levron.com

Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 Наименование                                  Комисия за защита на личните данни

 Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция                гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон                                              02 915 3 518

Интернет страница                           www.cpdp.bg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕТ“Леврон – Мария Тодорова“ (наричано по-долу за краткост "Администратор") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на Електронен магазин Леврон на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
•   Изрично получено съгласие от Вас като потребител;
•   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•   За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за следните цели:
            Ние може да използваме личните данни, които събираме, за да изпълняваме Вашите заявки,за да отговаряме на Вашите запитвания, за да Ви предоставим рекламни материали, да Ви позволи да участвате в състезания и проучвания. Ползването на личните Ви данни по този начин може да включва осигуряването на по-ефективно обслужване на клиентите; улесняване ползването на сайта, като се елиминира необходимостта да въвеждате многократно една и съща информация; извършване на изследвания и анализ, насочени към подобряване на нашите продукти, услуги и решения; както и показване на съдържание и реклама, които са персонализирани спрямо Вашите интереси и предпочитания в съответствие с приложимото право.

            Също така използваме Ваши лични данни за да комуникираме с Вас. Може да изпращаме определени задължителни видове съобщения като например приветствени писма, напомняния за плащане, информация от технически характер, и съобщения във връзка с поддръжката.

            Ако сте избрали да получавате рекламни материали от нас, ние също така може да използваме (но няма да разкриваме) Вашите лични данни, за да рекламираме или лансираме на пазара допълнителни продукти, услуги и специални оферти от нас и/или свързани с нас лица, които може да представляват интерес за Вас.

              Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, при спазване на законовите или договорни ограничения и даване на разумно предизвестие. Ако желаете да оттегли съгласието си, моля свържете се с нас на email: e_levron@abv.bg.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•   ограничение на целите на обработване;
•   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•   точност и актуалност на данните;
•   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•   цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
•   изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 3. (1) Ние извършваме следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители за следните цели:
•   Регистрация

За използване на нашия магазин Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители. Регистрацията и създаването на профил за използване на магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил, като имате възможност да преглеждате съдържанието във електронния магазин.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието длъжностното лице за защита на личните данни счита, че операцията "Регистрация на потребител " е допустима и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•   Данни: Ваши индивидуализиращи данни (имена,електронна поща, адрес за кореспонденция и телефони т.н)
•   Цел, за която се събират данните:
 1) Осъществяване на връзка с потребителя
 2) изпращане на информация към потребителя
 3) представяне на потребителя достъп до потребителския му акаунт.

4) изпращане на заявения продукт
•   Основание за обработка на личните Ви данни: – Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в електронния магазин. От днес 25.05.2018 г. всеки един потребител трябва да направи нова рагистрация.
•   Данни: IP адрес – Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания
•   Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител физическо лице за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
•   Основания за обработка на данните: основанието е съгласие на лицето – чл. 6, ал. 1, б. (а) на GDPR. До създаването на профил на потребителя IP адресът се събира, без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
•   Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.
(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•   разкриват расов или етнически произход;
•   разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•   генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.

   Лични данни на деца
             Ние не събираме информация от деца под 18-годишна възраст и нашият уебсайт не е насочен към деца под 18 години.
(5) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(6) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви в електронния магазин, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1)Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължават да бъдат обработвани , Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще.
(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил, Вашият акаунт ще стане неактивен и ще можете да използвате  електронния магазин единствено за четене, но не и за поръчка.
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.
(2) При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(3) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•   Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
•   Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•   личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
•   личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•   за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•   за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, ние ще изтрием всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
•   информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
•   техническа информация, която не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.
(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:
•   Да подадете заявка чрез профила си във форума, след което на Вашия имейл ще бъде изпратен уникален идентификационен код;
•   Да се легитимирате като притежател на профила, като въведете своята парола и изпратения Ви уникален идентификационен код;
•   Да попълните онлайн формуляр във Вашия профил с искане да бъдат изтрити Вашите данни;
(5) При завършване на процедурата копие от искането се изпраща на имейл адреса, с който сте се регистрирали.
(6) След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3, а Вашето Потребителско име/Псевдоним, под което сте правили публикации във форума, ще бъде анонимизирано.
Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•   Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•   Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, ние ще преустановим обработката на Вашите данни и няма да извършваме обработка на Вашите лични данни.

(3) Вие можете по всяко време да оттеглите ограничаването, като активирате повторно профила си чрез въвеждане на имейл/потребителско име и потребителска парола.
(4) В случай че желаете отново да използвате магазина като активен потребител, но с различен профил, следва да създадете нов потребителски профил с  имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте ограничили обработването, в съответствие с Общите условия.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас през вашия профил.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•   е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•   е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•   уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Други разпоредби
Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   

 Наименование                                  Комисия за защита на личните данни

 Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция                гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон                                              02 915 3 518

Интернет страница                           www.cpdp.bg

 

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на формите, приложени към настоящата информация, или директно от раздел Лични данни във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.
 

    17    ДРУГИ УСЛОВИЯ
           
     Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

 

Изработка на сайт | Гоблени "ЛЕВРОН" © 2024